Yurtdışından Alınacak Telefonlar İçin Kötü Haber

466

Yurt dışından alınacak telefonlar için kötü haber

Yurtdışından telefon alıp ülkeye getirecekler için şaşırtıcı bir yasa yürürlüğe girmekte. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, hazırladığı yasa değişikliği resmen açıklandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının hazırlamış olduğu mevzuat değişikliği ile yurt dışından alınmış ve ülkemize getirilecek olan akıllı telefonların ülke içinde kullanımının yasaklandığı duyuruldu!

Yurt dışından alınan telefonlara yasak geldi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan bildiri ile yurt dışından satın alınmış ikinci veya şahsa ait bir taneden fazla olmuş olan telefonların ülke sınırları içinde kullanımını yasakladı. Bu yasaya göre, yurt dışından birden fazla akıllı telefon getirmiş olan kişiler, ikinci veya daha fazlası olan telefonların IMEI numaraları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bildirmek zorunda olmakla birlikte daha sonrasında da cihazların vergi ödemeleri kişiden tahsil edilecek.

18723479-153.16 numaralı yazı ile belirtilmiş bir diğer detay ise kişilerin yanlarında taşıdığı şahsi telefonlarına ek olacak biçimde ikinci telefonları, gizlice veya kendi cihazları gibi sokmaya çalışmaları bu durum tespiti sonucunda, vergi cezasının 2 katı olarak alınacağı bildirilenler arasında.

Bu yasa sonrasında ise yurt dışından kişi veya kişiler aracılığı ile telefon satışının önüne geçilmesi amaçlanmakta. Bu tip küçük çaplı ticari işlerde bulunan kişiler ise cezalandırılacak.

İşte Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi yazısı!

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :18723479-153.16

Konu :Gümrük Kanununun 235/3. Maddesi Hk.

03.02.2017 / 22386408

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:

  1. a) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 20.09.2016 tarihli ve 16584209 sayılı yazısı.
  2. b) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 12.10.2016 tarihli ve 19327426 sayılı yazı.
  3. c) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 19.12.2016 tarihli ve 20870537 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazılarda özetle; ticari miktar ve mahiyette olmayan ancak yolcu beraberinde getirilen birden fazla sayıdaki cep telefonunun Gümrük Kanununun 235/3 üncü maddesi hükmü gereğince gümrük vergilerinin iki katı olarak tahsil edilip, yolcuya teslim edilmesi şeklindeki uygulamanın; 2011/39 sayılı Yolcu İşlemleri Genelgesinin sınırlamalar bölümünde yer alan cep telefonlarının serbest dolaşıma sokulabilmesi için sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması gerektiği, yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesinin mümkün bulunmadığı hükmü ile çeliştiğinden bahisle; uygulamanın 2011/39 sayılı Genelgeye göre mi; GK md. 235/3’e göre mi yapılmasına ilişkin tereddütler belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 235/3 maddesi “Yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Gümrük vergileri ödenmediği takdirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır.” hükmüne amirdir.

Diğer taraftan, 2011/39 sayılı Genelgenin “Sınırlamalar” başlıklı 1 inci maddesinde “Ayrıca, yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde veya posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.” denilmekle, cep telefonunun sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması gerektiği, bunun da iki takvim yılında bir adet ile sınırlı tutulduğu, bunun haricindeki hususların muafiyet olarak telakki edilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Bu çerçevede, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 no.lu eki kapsamında yolcular iki takvim yılında bir adet olmak üzere cep telefonunu yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokabilmektedirler.

Bununla birlikte, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince, yolcuların söz konusu muafiyet limiti dışında beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi getirdikleri cep telefonunun gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Bu durumda, iki takvim yılı içerisinde bir kişi adına ulusal ağda tek bir IMEI kaydının olması gerektiğinden bahisle, 1 adet muafiyet sınırını aşan ve vergileri alınarak teslim edilen telefonların getiren kişi veya üçüncü kişiler adına ulusal ağa tanıtılmaması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla, Bölge Müdürlüğünüzce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna 1 adet muafiyet sınırını aşan telefonların kişi ve IMEI numaralarının bildirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan; söz konusu cep telefonunun gümrük vergileri ödenmediği taktirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here