Dilimizdeki Yozlaşmanın Sebepleri

401

Dil, gelişen ve değişen bir varlıktır. Her milletin sosyal yapısına göre dili farklı değişim özellikler gösterir. Güçlü milletler kendi dillerini daha farklı coğrafyalara taşımışlar ve diğer dillerden etkilenmesine de engel olamamışlardır. Başka bir kültürün etkisiyle dili değişen ve yozlaşan milletler de olmuştur. Tam tersi bir durumda mevzu bahistir. Türkçeyi ele aldığımızda dilimizin İslam kültürüyle tanıştıktan sonra kendini geliştirdiğini söyleyebiliriz. Orta Asya coğrafyasında kullanılan Türkçe, Türk’lerin Müslüman olmasıyla değişmeye ve gelişmeye başlamış, özellikle inançla ilgili birçok kelime dilimize girmiş ve asırlarca bu kelimeleri kullanmışız. Ben bu yazımda bu konuya değil de daha çok son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle dilimizin yozlaşmasına değineceğim ve örnekler vermeye çalışacağım.

Her dilin kendine has özellikleri vardır. Bu özelliklerin bazıları dilin yapısıyla ilgilidir. Değişim ve yozlaşma bundan daha çok yeni sözcüklerin dili etkisi altına almasıyla ilgilidir. Dünyanın küçük bir köy olduğu şu dönemde teknoloji akıl almaz bir noktaya gelmiştir. Dolayısıyla  bu değişim dilimizi de ister istemez etkilemiştir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi güçlü milletlerin dilleri, diğer dilleri istila etmiştir. Ülke olarak teknoloji üretemiyoruz. Hayatımızı kolaylaştıracak birçok buluş Batı tarafından yapılıyor; haliyle dilimizde bu buluşlara uygun bir ad bulunamazsa yabancı sözcükler dilimize girmeye başlıyor. Sonrasında Türkçe karşılığı olduğu halde birçok kelimenin ne yazık ki yabancı karşılığını kullanmaya başlıyoruz. Örneğin; bilgisayar çağının bize hediye ettiği sözcüklerden biri de “printer”; yani Türkçe karılığı “yazıcı”. Bunun gibi birçok teknik terimin aslında Türkçe karşılığı bulunduğu halde aslını kullanmayı yeğliyoruz. “Fare” yerine “mouse”, “tarayıcı” yerine “scanner”, “kontrol etmek” yerine “çek etmek” kullandığımız gibi…

Ama bu doğal bir durumdur; çünkü diller yaşadığı sürece doğal olarak değişime uğrayabilir. Burada insan faktörü girerse bu değişim ne yazık ki üzücü oluyor. İnsanoğlu birtakım ticari ya da kişisel kaygılardan dolayı var olan sözcüklerin aslını değiştiriyor ve bu da yozlaşmaya sebep oluyor.

Dilimizin gelişmesinde ya da yozlaşmasında sanatçıların ve devlet büyüklerin önemli bir rolü vardır. Sanatçılar eserlerinde dili güzel kullandığı takdirde halk da buna özenecektir. İnternet aleminde ise dil bozuklukların giderilmesi ancak eğitimle olur. Bunu da devlet yetkililerin çözmesi gerekir. Seminerler, toplantılar, dil üzerine programlar olabildiğince halkın tabanına yayılmalıdır. Ders kitaplarına bu konuyla ilgili etkinlikler konulmalı ve öğrenciler bu alanda bilinçlendirilmelidir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here