Astroloji Nedir? Nereden Çıkmıştır?

604
astroloji-nedir

Astroloji Nedir? Nereden Çıkmıştır?

Yıldızların, gök cisimlerinin ve gezegenlerin insanlar üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalına astroloji denir. Bilim dalları içerisinde en eskileri arasında yer alan bu bilim, gelecekte yaşayacaklarınız hakkında sizi bilgilendirdiğini iddia eder.

Tarihi konusunda ise araştırmacıların yaptığı çalışmaları göz önünde bulunduracak olursak, astroloji tarihinin insan tarihi kadar eski olduğu söyleniyor. Tarih araştırmacılarına göre astrolojiyi ilk çağ uygarlıkları birbirlerinden habersizce kullanmışlardır ve bu bilim dalıyla ilgilendiklerine dair kanıtlar saptanmıştır. Bu kanıtları bırakan uygarlıklar arasında, “Babil, Mısır, Hint, Çin, Maya, Yunan, Roma” uygarlıkları bulunmaktadır. Araştırmalar bulunan verilerin M. Ö 3000 yılına dayandığını gösterse de ilk astrologların kim olduğu bilinmemektedir.

Bazı Uzmanlar yaptıkları araştırmalar sonucunda astroloji ile ilgili bilgileri ilk kayıt altına alan bugünkü Irak topraklarında yaşamış olan Kaldeli’ler olduğunu ve M. Ö 5800 yılına dayandığını belirtiyor. Burçların ortaya çıkışı ise M. S 180 yılına uzanıyor. Bu dönemde büyük Yunan matematikçisi ve astronom olan Ptolemy ile Carl Jung’un astroloji hakkında yazılar yazması astroloji için önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor.

Astrolojiyi geniş yönüyle ele alacak olursak, güçlü veri ve sembollerin ele alınarak yorumlanmasıyla ilgili olduğunu da söyleyebiliriz. İlk başta olabildiğince karmaşık ve alakasız gelen olayları aslında doğru bir astroloji ile incelediğimizde bizimle alakası olduğunu çıkartabiliyoruz. Tam bu noktada da yıldız haritası yani günümüzde var olan burçlar devreye giriyor. Tarihi M. Ö.  2’inci milenyuma dayanan yıldız haritası, ilk olarak Babil uygarlığı tarafından kullanılmıştır.

Burçlara olan inanç o dönemlerde gerçekleşen hava olayları, doğal afetler ve insanların yaşamı gibi yaşamsal faktörleri etkileyen olayların tahminiyle başlamıştır. O dönemde evrende sadece 5 gezegenin var olduğu biliniyordu. Bu doğrultuda da Babil’liler o gezegenlerin hareketlerini takip etmeye çalışarak yorumlarını gerçekleştiriyorlardı. Oluşan hareketlerin yorumlana bilmesi için 12 tane ev oluşturuldu. Bu evler günümüzde kullandığımız burçların temelini oluşturuyor. Babil’lerin imza attığı bu buluş daha sonra batı uygarlıkları tarafından geliştirilerek günümüze kadar gelmiştir. Batı uygarlıkları 21 Mart (Aries) gününü başlangıç olarak kabul edip diğer burçların sıralamasını da bu şekilde gerçekleştirmişlerdir.

Astroloji tarihinin kısa özeti uzmanlar tarafından bu şekilde yorumlanıyor ve uzmanlar hatırlatıyor söylenenler her kadar doğruda çıksa da gerçekleşse de tamamen inanıp kendinizi kaptırıp astrolojiye bağımlı olarak davranış ve yaşantımızı değiştirmemeliyiz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here